Toelichting bij COM(1994)107 - Interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51994PC0107

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor hogesnelheidstreinen /* COM/94/107DEF - SYN 94/0112 */

Publicatieblad Nr. C 134 van 17/05/1994 blz. 0006
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.