H.G.J. (Henk) Kamp

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2012-07-09 33290 - Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
2012-07-03 33241 - Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
2012-04-24 33065 - Aanpassing van de dienstverlening van het UWV en opheffing van de Raad voor werk en inkomen
2012-03-20 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
1999-04-28 26394 - Wet experimenten WW
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.