J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1996-11-20 24772 - Preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting
1996-11-06 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
1995-06-22 24221 - Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie
1994-12-01 23985 - Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.