R.Ch. (Ruud) Hessing

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2002-12-10 28159 - Wet instroomcijfers WAO
2001-11-26 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
27678 - Wet verbetering poortwachter
2000-12-19 27248 - Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
1996-04-23 23909 - Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.