A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1999-04-08 26063 - Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
1995-10-10 24169 - Algemene nabestaandenwet
1994-12-01 23985 - Wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)
1993-12-16 22545 - Algemene bijstandswet
1993-12-02 23415 - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.