A.J. (Aart Jan) de Geus

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2006-06-20 30370 - Wet wijziging WW-stelsel
2006-03-28 29738 - Afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis
2005-11-01 30034 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
2004-12-14 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen
2004-06-24 29249 - Vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorginsforfait
2003-12-16 29268 - Afschaffing van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet
2002-12-10 28159 - Wet instroomcijfers WAO
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.