Ch.P. (Tof) Thissen

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2014-06-24 33801 - Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
2014-06-10 33716 - Wet hervorming kindregelingen
2014-06-03 33818 - Wet werk en zekerheid
2012-07-09 33290 - Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
2012-04-24 33065 - Aanpassing van de dienstverlening van het UWV en opheffing van de Raad voor werk en inkomen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.