C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn

Woordvoerder bij dossiers

Dit overzicht bevat wetsvoorstellen en andere dossiers waarover in de plenaire vergadering het woord werd gevoerd (met de meest recente datum waarop dit het geval was). Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2012-07-03 33241 - Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
2012-02-09 31929 - Regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
2011-11-10 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
2008-04-03 30819 - Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.