Nota's van wijziging en amendementen bij 24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Amendementen en subamendementen

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.