Nota's van wijziging en amendementen bij 20890 - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de bovenwettelijke sociale zekerheid)

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1990-02-05 21 Tweede nota van wijziging
1989-07-18 8 Nota van wijziging

Amendementen en subamendementen

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.