Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1990-02-05 21 Tweede nota van wijziging
1989-07-18 8 Nota van wijziging

Amendementen en subamendementen

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.