Nota's van wijziging en amendementen bij 33241 - Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
2012-07-03 8 Tweede nota van wijziging
2012-07-02 7 Nota van wijziging

Amendementen en subamendementen

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.