Nota's van wijziging en amendementen bij 33290 - Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
2012-06-20 10 Tweede nota van wijziging
2012-06-18 8 Nota van wijziging
2012-06-13 6 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.