Nota's van wijziging en amendementen bij 14184 - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1978-05-31 12 Tweede nota van wijziging
1978-04-21 8 Nota van wijzigingen
1976-10-27 5 Nota van verbeteringen

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1978-06-20 16 Amendementen Van der Spek i verworpen
1978-06-20 14 Amendement De Korte C.S. i ingetrokken
1978-06-15 13 Amendementen M. Bakker i verworpen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.