Nota's van wijziging en amendementen bij 15355 - Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1979-01-10 6 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.