Nota's van wijziging en amendementen bij 16534 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1981-02-19 7 Amendement Hermsen en Van Dis i aangenomen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.