Nota's van wijziging en amendementen bij 17468 - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1982-06-21 8 Amendementen Groenman i vervallen
1982-06-21 7 Amendementen Ter Veld i vervallen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.