Nota's van wijziging en amendementen bij 17199 - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1981-12-07 4 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.