Nota's van wijziging en amendementen bij 23415 - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1993-11-29 9 Nota van wijziging

Amendementen en subamendementen

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.