Nota's van wijziging en amendementen bij 21608 - Wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1993-09-20 19 Vierde nota van wijziging
1993-07-16 17 Derde nota van wijziging
1993-05-15 15 Vierde nota van verbetering
1993-02-09 14 Derde nota van verbetering
1992-12-11 12 Tweede nota van wijzigingen
1991-05-01 9 Tweede nota van verbetering
1991-04-04 7 Nota van wijziging
1990-07-19 4 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1993-10-28 20 Amendementen Van Hoof i verworpen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.