Nota's van wijziging en amendementen bij 19237 - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

Niet ingediend.

Amendementen en subamendementen

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.