Nota's van wijziging en amendementen bij 19735 - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1986-11-19 11 Nota van verbetering
1986-11-17 10 Tweede nota van wijziging
1986-10-29 6 Nota van wijziging

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1986-11-20 15 Amendementen Groenman i ingetrokken
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.