Moties bij 13951 - Matiging van de groei van de sociale voorzieningen 1977-1980

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
1976-06-24 23 Motie Nypels C.S. i verworpen
1976-06-24 21 Motie Jansen C.S. i verworpen
1976-06-24 20 Motie Drees en Staneke i aangenomen
1976-06-24 19 Motie Van Dis i verworpen
1976-06-24 18 Motie Van der Mei C.S. i verworpen
1976-06-22 9 Motie Drees C.S. i verworpen
1976-06-22 8 Motie Verbrugh C.S. i verworpen
1976-06-22 7 Motie Bakker C.S. i verworpen
1976-06-22 6 Motie Van Aardenne C.S. i verworpen
1976-06-22 5 Motie Van Aardenne C.S. i verworpen
1976-06-22 17 Motie Jansen C.S. i verworpen
1976-06-22 16 Motie Drees en Van Veenendaal-van Meggelen i verworpen
1976-06-22 15 Motie Van der Lek en Van der Spek i verworpen
1976-06-22 13 Motie Jansen C.S. i  
1976-06-22 12 Motie Drees en Staneke i aangenomen
datum nr. titel status
1976-06-22 11 Motie Drees en Van Veenendaal-van Meggelen i  
1976-06-22 10 Motie Drees en Koningh i verworpen
datum nr. titel status

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.