Moties bij 14184 - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1978-06-20 19 Motie Dolman C.S. i verworpen
1978-06-20 18 Motie Hermsen C.S. i ingetrokken

Moties in de Eerste Kamer

datum nummer titel status
1978-09-12 14184, nr. 86c Motie Van Tets C.S. i - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting aangenomen
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.