Moties bij 17468 - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1982-06-21 9 Motie Brouwer i verworpen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.