Moties bij 18664 - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
1984-11-22 12 Motie Ter Veld i verworpen
1984-11-22 11 Motie Brouwer i verworpen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.