Moties bij 19237 - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet

Moties in de Tweede Kamer

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.