Moties bij 19735 - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Moties in de Tweede Kamer

datum nr. titel status
1986-11-20 13 Motie Groenman i verworpen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.