Moties bij 20006 - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven)

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1988-04-13 12 Motie Spieker i verworpen
1988-04-13 11 Motie Spieker i verworpen
1988-04-13 10 Motie Nijhuis i aangenomen

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.