33716 - Wet hervorming kindregelingen

Documenten

(101 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 5 oktober 2018, verslag van een algemeen overleg, 34352, nr. 129     KST34352129
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Participatiewet - Uitvoering en evaluatie Participatiewet
vergadering: 12 september 2018
 
1 12 juni 2018, verslag van een schriftelijk overleg, nr. M     KST33716M
Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over alleenstaande ouders met toeslagpartner
 
1 15 februari 2018, bijlage bij nr. L     BLG832620
Advies over de compensatie van de Alleenstaande Ouderkop (ALO) (Landelijke Cliëntenraad, 19 oktober 2017) (bijlage bij 33716,nr.L) -
 
1 15 februari 2018, verslag van een schriftelijk overleg, nr. L     KST33716L
Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de Monitor Alleenstaande Ouders
 
1 15 februari 2018, bijlage bij nr. L     BLG832621
BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders (Rapport CBS, 31 augustus 2017, 23 p.) (bijlage bij 33716,nr.L) -
 
2 13 februari 2018, bijlage bij nr. 39     BLG832361
Advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) over de compensatie van de Alleenstaande Ouderkop (ALO) (bijlage bij 33716,nr.39) -
 
2 13 februari 2018, bijlage bij nr. 39     BLG832360
BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders (bijlage bij 33716,nr.39) -
 
2 12 februari 2018, brief, nr. 39     KST3371639
Brief regering; Monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand
 
2 13 november 2017, lijst van vragen en antwoorden, 30982; nr. 35     KST3098235
Lijst van vragen en antwoorden over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 14 juli 2017, brief, 30982; nr. 34     KST3098234
Brief regering; Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 17 februari 2017, verslag van een schriftelijk overleg, nr. K     KST33716K
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Bijstandsuitkeringenstatistiek
 
1 19 september 2016, brief, nr. J     KST33716J
Brief inzake aanbieding monitor alleenstaande ouders
 
1 19 september 2016, bijlage bij nr. J     BLG782725
Brief aan Tweede Kamer inzake aanbieding monitor alleenstaande ouders (bijlage bij 33716,nr.J) -
 
1 19 september 2016, bijlage bij nr. J     BLG782724
Bus-E Monitor Alleenstaande Ouders (bijlage bij 33716,nr.J) -
 
2 14 september 2016, bijlage bij nr. 38     BLG782305
Rapport 'BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders' (bijlage bij 33716,nr.38) -
 
2 14 september 2016, brief, nr. 38     KST3371638
Brief regering; Monitor Alleenstaande Ouders
 
2 8 februari 2016, brief, nr. 37     KST3371637
Brief regering; Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 35     KST3371635
Motie Siderius over scenario's voor het optimaliseren van de effecten op de omvang van de kinderalimentatie
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 34     KST3371634
Motie Pieter Heerma c.s. over de alleenstaande-ouderkop
 
2 2 juli 2015, stemming(en), 33716; 34; 33716; 35     HTK20142015-104-62
Stemmingen moties Gevolgen kindregelingen op kinderalimentatie -
vergadering: 2 juli 2015
 
2 2 juli 2015, behandeling, 33716; 34; 33716; 35     HTK20142015-104-9
Gevolgen Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie -
vergadering: 2 juli 2015
 
S 24 juni 2015, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2015, 241    
Besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271) en het Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015 (Stb. 516) -
 
2 15 juni 2015, verslag van een algemeen overleg, nr. 36     KST3371636
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2015, over Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie
vergadering: 3 juni 2015
 
2 13 mei 2015, agenda procedurevergadering, 2014A04918    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 19 mei 2015 -
vergadering: 19 mei 2015
 
2 30 april 2015, brief, nr. 32     KST3371632
Brief regering; Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie
 
2 22 april 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 33     KST3371633
Verslag van een schriftelijk overleg over de doorwerking van de Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie
 
2 25 maart 2015, brief, nr. 31     KST3371631
Brief regering; Reactie over de gevolgen Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie
 
2 25 maart 2015, bijlage bij nr. 31     BLG482635
Rapport alimentatienormen versie 2015 (bijlage bij 33716,nr.31) -
 
2 25 maart 2015, besluitenlijst, 2014A04915    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 24 maart 2015 -
vergadering: 24 maart 2015
 
2 14 januari 2015, besluitenlijst, 2014A04910    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 13 januari 2015 -
vergadering: 13 januari 2015
 
2 7 januari 2015, brief, nr. 30     KST3371630
Brief regering; Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg
 
2 6 januari 2015, bijlage bij nr. 3     BLG440942
Externe adviezen van alleenstaande ouder kop op KGB per 01-01-2015, Raad voor de Rechtspraak, Actal, Inspectie SZW, VNG, UWV, SVB, en de Dienst Uitvoering Onderwijs (bijlage bij 33716,nr.3) -
 
S 19 december 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 523    
Besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271) -
 
S 15 juli 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 271    
Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet -
 
2 3 juli 2014, bijlage bij 24170, nr. 146     BLG350233
Rapport 'Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader' (bijlage bij 24170,nr.146) -
 
1 27 juni 2014, bijlage bij nr. I     BLG347264
Brief aan Tweede Kamer inzake beoordelingskader TOG (bijlage bij 33716,nr.I) -
 
1 27 juni 2014, brief, nr. I     KST33716I
Brief inzake TOG beoordelingskader
 
S 27 juni 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 228    
Besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 2014, 227) -
 
S 27 juni 2014, bekendmaking wet, Stb. 2014, 227    
Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) -
 
1 24 juni 2014, stemming(en), kenmerk HEK20132014-35-6     HEK20132014-35-6
Stemming Hervorming kindregelingen -
vergadering: 24 juni 2014
 
1 24 juni 2014, stemming(en), 33716; G     HEK20132014-35-7
Stemming motie Hervorming kindregelingen -
vergadering: 24 juni 2014
 
1 17 juni 2014, brief, nr. H     KST33716H
Brief inzake overgangsrecht alleenstaande ouders in de bijstand
 
1 17 juni 2014, stemming(en), kenmerk HEK20132014-34-6     HEK20132014-34-6
Stemming Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 17 juni 2014
 
1 17 juni 2014, stemming(en), 33716    
Stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716) -
vergadering: 17 juni 2014
 
1 10 juni 2014, motie, nr. G     KST33716G
Motie over de gevolgen voor alleenstaande ouders
 
1 10 juni 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-33-15     HEK20132014-33-15
Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 10 juni 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-33-11     HEK20132014-33-11
Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 10 juni 2014, behandeling, 33716    
Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716). -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 10 juni 2014, behandeling, 33716    
Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716). -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 5 juni 2014, nota naar aanleiding van het verslag, nr. F     KST33716F
Nota naar aanleiding van het Verslag
 
1 2 juni 2014, verslag, nr. E     KST33716E
Verslag
 
1 19 mei 2014, memorie van antwoord, nr. D     KST33716D
Memorie van antwoord
 
1 14 mei 2014, voorlopig verslag, nr. C     KST33716C
Voorlopig verslag
 
1 21 maart 2014, brief, 33716; 33318, nr. B     KST33716B
Brief inzake gecombineerde effecten maatregel halfwezenuitkering en hervorming kindregelingen - Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)
 
1 14 maart 2014, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33716A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 11 maart 2014, stemming(en), 33716; 19; 33716; 20; 33716; 22; 33716; 23; 33716; 24; 33716; 25; 33716; 26; 33716; 27     HTK20132014-61-22
Stemmingen moties Hervorming kindregelingen -
vergadering: 11 maart 2014
 
2 11 maart 2014, stemming(en), 33716; 11; 33716; 12; 33716; 13; 33716; 16; 33716; 17; 33716; 18; 33716; 21; 33716; 28; 33716; 29     HTK20132014-61-21
Stemmingen Hervorming kindregelingen -
vergadering: 11 maart 2014
 
2 6 maart 2014, gewijzigd amendement, nr. 29     KST3371629
Gewijzigd amendement Voortman ter vervanging van nr. 15 waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebonden budget, een vermogenstoets wordt geintroduceerd
 
2 6 maart 2014, gewijzigd amendement, nr. 28     KST3371628
Gewijzigd amendement Voortman ter vervanging van nr. 14 waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministersalaris.
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 27     KST3371627
Motie Van Weyenberg/Tellegen over het meer lonend maken van meer uren werken
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 26     KST3371626
Motie Karabulut over een voorstel voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 25     KST3371625
Motie Karabulut over verbetering van de inkomenspositie van ouders
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 24     KST3371624
Motie Karabulut over uitstellen van de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 23     KST3371623
Motie Pieter Heerma over een standaard rekenregel bij het vaststellen van kinderalimentatie
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 22     KST3371622
Motie Voortman over inkomensafhankelijke kinderbijslag
 
2 6 maart 2014, amendement, nr. 21     KST3371621
Amendement Hamer waarmee de 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand, opgenomen in de normen voor alleenstaande ouders nog één jaar blijft gelden.
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 20     KST3371620
Motie Beertema over het herzien van het woonlandbeginsel
 
2 6 maart 2014, motie, nr. 19     KST3371619
Motie Beertema over het opzeggen of aanpassen van internationale verdragen
 
2 6 maart 2014, amendement, nr. 18     KST3371618
Amendement Pieter Heerma dat het verlagen van de afbouwgrens van het kindgebonden budget, de niet-indexering van de kinderbijslag in 2015 en 2016 en het schrappen van de ouderschapsverlofkorting ongedaan maakt.
 
2 6 maart 2014, amendement, nr. 17     KST3371617
Amendement Voortman waarmee de gratis schoolboeken worden afgeschaft en ouders via de Wet op het kindgebonden budget worden gecompenseerd.
 
2 6 maart 2014, amendement, nr. 16     KST3371616
Amendement Karabulut waarmee gezinnen met een inkomen van meer dan een ton geen recht meer hebben op kinderbijslag.
 
2 6 maart 2014, behandeling, 33716; 19; 33716; 20; 33716; 22; 33716; 23; 33716; 24; 33716; 25; 33716; 26; 33716; 27     HTK20132014-60-13
Hervorming kindregelingen -
vergadering: 6 maart 2014
 
2 5 maart 2014, amendement, nr. 15     KST3371615
Amendement Voortman waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebondenbudget, een vermogenstoets wordt geintroduceerd.
 
2 5 maart 2014, amendement, nr. 14     KST3371614
Amendement Voortman waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministerssalaris.
 
2 5 maart 2014, amendement, nr. 13     KST3371613
Amendement Beertema waardoor het recht op kinderbijslag alleen bestaat voor ouders die in elk geval op niveau 1F de Nederlandse taal beheersen.
 
2 5 maart 2014, behandeling, kenmerk HTK20132014-59-3     HTK20132014-59-3
Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 5 maart 2014
 
2 4 maart 2014, amendement, nr. 12     KST3371612
Amendement Beertema over het alleen toekennen van kinderbijslag aan in Nederland woonachtige kinderen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken.
 
2 4 maart 2014, amendement, nr. 11     KST3371611
Amendement Schouten/Dijkgraaf dat regelt dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag.
 
2 5 februari 2014, besluitenlijst, 2013A05534    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 4 februari 2014 -
vergadering: 4 februari 2014
 
2 4 februari 2014, bijlage bij nr. 10     BLG286340
U-toets aanscherping voorwaarden dubbele kinderbijslag (bijlage bij 33716,nr.10) -
 
2 4 februari 2014, nota van wijziging, nr. 10     KST3371610
Tweede nota van wijziging
 
2 22 januari 2014, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 9     KST337169
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 17 januari 2014, agenda procedurevergadering, 2013A05533    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 21 januari 2014 -
vergadering: 21 januari 2014
 
2 23 december 2013, verslag, nr. 8     KST337168
Verslag
 
2 28 november 2013, nota van wijziging, nr. 7     KST337167
Nota van wijziging
 
2 27 november 2013, besluitenlijst, 2013A05249    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 26 november 2013 -
vergadering: 26 november 2013
 
2 30 oktober 2013, besluitenlijst, 2013A02914    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 29 oktober 2013 -
vergadering: 29 oktober 2013
 
2 7 oktober 2013, brief, nr. 6     KST337166
Brief regering; SCP onderzoek maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen
 
2 7 oktober 2013, bijlage bij nr. 6     BLG254142
SCP onderzoek maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen (bijlage bij 33716,nr.6) -
 
2 12 september 2013, bijlage bij nr. 5     BLG249010
Internationale vergelijking kindregelingen (bijlage bij 33716,nr.5) -
 
2 12 september 2013, bijlage bij nr. 5     BLG249008
Beleidsdoorlichting Tegemoetkoming Ouders (bijlage bij 33716,nr.5) -
 
2 12 september 2013, brief, nr. 5     KST337165
Brief regering; Toezeggingen rondom kindregelingen
 
2 11 september 2013, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST337164
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 10 september 2013, bijlage bij nr. 3     BLG248536
Externe adviezen van alleenstaande ouder kop op KGB per 01-01-2015, Raad voor de Rechtspraak, Actal, Inspectie SZW, VNG, UWV, SVB, en de Dienst Uitvoering Onderwijs (bijlage bij 33716,nr.3) -
 
2 10 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337163
Memorie van toelichting
 
2 10 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337162
Voorstel van wet
 
2 10 september 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST337161
Koninklijke boodschap
 
2 2 september 2013, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4    
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 2 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 2 september 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 2 september 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.