H.J. (Henk) Hoekstra

foto H.J. (Henk) Hoekstra vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Amsterdamse elektrotechnicus die lange tijd deel uitmaakte van de partijtop van de CPN. Was vooral actief als partijbestuurder (secretaris en voorzitter) en veel minder als Tweede Kamerlid. Trouw volgeling van Paul de Groot i. Woordvoerder van de CPN voor sociale zaken. Meer spreker voor partijbijeenkomsten dan voor Kamervergaderingen. Maakte ook drie jaar deel uit van de Eerste Kamer.

CPN
in de periode 1963-1986: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Johan (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 17 juni 1924

overlijdensplaats en -datum
Laren (N.H.), 10 april 2009

Partij/stroming

partij(en)
CPN (Communistische Partij van Nederland), vanaf 1944

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

  • (bezoldigd) lid hoofdbestuur ANJV (Algemeen Nederlands Jeugdverbond), van 1949 tot 1955
  • (bezoldigd) organisatie-secretaris, partijbestuur CPN, van april 1955 tot 13 januari 1968
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 2 december 1977
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 3 juni 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak als Kamerlid vooral over sociale zaken en buitenlandse zaken

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was actief in het verzet en zat enige tijd ondergedoken

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1985-03-19 18515 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)
1984-12-11 18664 - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.