B.J.M. (Ben) Hermsen

foto B.J.M. (Ben) Hermsen vergrootglas
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Een gedegen, zich van zijn functie zeer bewust Tweede Kamerlid, duidelijk behorend tot de vakbondsvleugel van de KVP en het CDA. Groeide op in een groot, katholiek gezin in Gelderland. Werd na de oorlog actief als opbouwwerker in de katholieke vakbond en in 1966 in de politiek als lid van de gemeenteraad van Emmen. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was hij als bestuurder betrokken bij een groot aantal maatschappelijke organisaties op het gebied van woningbouw, kinderzorg en onderwijs. Voorzitter van een aantal bijzondere Kamercommissies en van de vaste commissie voor Sociale Zaken. Secretaris van de CDA-fractie van september 1982 tot mei 1986.

KVP, CDA
in de periode 1969-1986: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Bernardus Johannes Maria (Ben)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zevenaar, 25 oktober 1922

overlijdensplaats en -datum
Emmen, 29 oktober 1986

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch AppŤl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • districtsbestuurder NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond) in Friesland, Groningen en Drenthe, van 1948 tot 1969
 • lid gemeenteraad van Emmen, van 6 september 1966 tot 7 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1969 tot 10 mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 augustus 1971 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1977 tot 3 juni 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/11)

 • voorzitter Regionale Katholieke Woningbouwvereniging Zuidoost-Drenthe, omstreeks oktober 1983 en nog in oktober 1984
 • voorzitter bouwcommissie, Bernhadusparochie Bargeres/Emmen

afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen omtrent beŽindiging van arbeidsovereenkomsten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot april 1982
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Nota Bestek'81 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1978 tot mei 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariŽr (2/4)
 • Voerde in 1983 het woord bij de herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer
 • Was in 1985 en 1986 enkele keren fungerend Tweede Kamervoorzitter

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Sloot zich niet aan bij de FNV, omdat hij die te socialistisch vond
 • In 1978 verhinderde de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Emmen dat hij tot wethouder werd gekozen

uit de privťsfeer
 • Zat in 1943-1945 ondergedoken; sloot zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten
 • Zijn vader was 34 jaar gemeenteraadslid van Zevenaar en enkele keren wethouder

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1984-11-01 18625 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)
1983-03-16 17696 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op kinderbijslag voor kinderen die het huishouden mede-verzorgen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen)
1981-11-03 17029 - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (invoering recht op kinderbijslag over een beperkte periode voor werkloze schoolverlaters en voor daarmee gelijkgestelden)

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1984-10-31 18625, nr. 10 - Amendementen Linschoten en Hermsen over een overgangsregeling voor de jaren 1985, 1986 en 1987 inzake inkomenseffecten voor gehuwden. - aangenomen
1982-04-28 17348, nr. 15 - Amendement Hermsen en Weijers - Nadere wettelijke voorzieningen ter zake van uitkeringen en loonaanspraken voor werknemers bij ziekte - aangenomen
1981-02-19 16534, nr. 7 - Amendement Hermsen en Van Dis - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) - aangenomen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1983-03-16 17696, nr. 15 - Motie Linschoten en Hermsen - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (beperking van de hoogte van de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen, afschaffing van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen) - aangenomen
1982-12-21 17697, nr. 12 - Motie Oomen-Ruijten C.S. - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en van enige Bijstandsbesluiten (beŽindiging van het recht op bijstand krachtens de Rijksgroepregeling werkloze werknemers voor 16- en 17-jarigen en invoering van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige werklozen) - ingetrokken
1979-11-29 15683, nr. 19 - Motie Van Dis en Hermsen - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting) - aangenomen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.