Dr. J.L.A. (Leo) Jansen

foto Dr. J.L.A. (Leo) Jansen vergrootglas
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de KVP afkomstig PPR-Tweede Kamerlid die onder meer financieel woordvoerder was, maar die met name deskundig was op het gebied van energie en milieubeheer. Als woordvoerder op die terreinen kruiste hij onder meer de degens met de ministers Lubbers i en Van Aardenne i over kernenergie. Begon zijn loopbaan bij Enka en kwam als 38-jarige in de Tweede Kamer. Daarna maakte hij deel uit van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Kernenergie en was hij milieu-inspecteur, ambtenaar en hoogleraar in Delft. Sobere, bescheiden man.

PPR
in de periode 1972-1981: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Julianus Leonardus Arnoldus (Leo)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hillegersberg (thans gem. Rotterdam), 23 juni 1934

overlijdensplaats en -datum
Woerden, 16 augustus 2012

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1972
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), vanaf 1972

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 10 juni 1981
 • directeur directie Afvalstoffen, directoraat-generaal Milieuhygiëne, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenining en Milieubeheer, van 1 januari 1988 tot 1 januari 1991
 • programma-directeur milieu en technologie, directoraat-generaal Milieuhygiëne, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenining en Milieubeheer, van 1 januari 1991 tot 1999
 • deeltijd-hoogleraar milieutechnologie, Technische Universiteit te Delft, van 1990 tot 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/14)

 • voorzitter Jury Milieuprijs voor de Industrie: Ei van Columbus
 • voorzitter Adviescommissie Programma Nieuw Energie onderzoek (Senter Novem), van 2003 tot 2006

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot juni 1978
 • voorzitter bijzondere commissie inzake Coördinatie van de opsporing van milieudelicten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Deed in 1978 samen met Arie van der Hek (PvdA) het voorstel een parlementaire onderzoek in te stellen naar de effecten van het gedrag van multinationale ondernemingen. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 1980. Er kwam wel een beperky parlementair onderzoek, maar zonder enquêtebevoegdheden.
 • Interpelleerde op 26 april 1978 minister Van der Klaauw over het ontbreken van een vetorecht ten aanzien van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië door Urenco

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Een broer van hem was gemeenteraadslid

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1981-03-16 15835 - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen
1980-05-13 14497 - Arbeidsomstandighedenwet
1979-11-20 15706 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.