E.H.C. (Nora) Salomons

foto E.H.C. (Nora) Salomons vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Amsterdams PvdA-Tweede Kamerlid dat zich vooral met volkshuisvesting, midden- en kleinbedrijf en privaatrechtelijke onderwerpen bezighield. Was al vóór haar achttiende jaar lid van de Socialistische Jeugd en werd op haar achttiende actief in de PvdA. Sympathiseerde met Nieuw Links i en was in 1973 tegen deelname van de PvdA aan het kabinet-Den Uyl i. Haar naam als Kamerlid is, samen met die van Schelto Patijn i, onlosmakelijk verbonden aan het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Woonruimtewet, dat uiteindelijk heeft geleid tot de Leegstandswet. Na haar Kamerlidmaatschap Gemeentelijk Ombudsman in Amsterdam.

PvdA
in de periode 1972-1986: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Eleonara Hermina Catharina (Nora)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 5 augustus 1945

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 januari 2010

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1963

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • medewerkster universiteitsblad "Folia civitatis" te Amsterdam (als studente)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 4 juni 1986
 • Gemeentelijk Ombudsman te Amsterdam, van 1 januari 1987 tot 1 maart 2005 (haar werkterrein omvatte later ook Almere, Weesp en Zaanstad)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid bestuur sociëteit, Maatschappij "Arti et Amicitiae" te Amsterdam
 • lid programmaraad, Landelijk Expertisecentrum Diversiteit, vanaf 1 augustus 2004

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel bepalingen inzake huur en verhuur van bedrijfsruimte (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 september 1979 tot juni 1980
 • voorzitter vaste commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf (Tweede Kamer der Staten Generaal), van 30 september 1981 tot 3 juni 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Interpelleerde op 11 september 1980 samen met Nypels (D66) minister Beelaerts van Blokland over vernietiging van de woonruimteverordening van de gemeente Amsterdam
 • Interpelleerde op 29 juni 1983 de ministers Korthals Altes en De Koning over de overgang werknemers ingevolge art. 1639 en 1939b van het Burgerlijk Wetboek (ontslagrecht)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de sympathisanten van Nieuw-Links
 • Stemde in 1973 in haar fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl
 • Inspireerde als Ombudsvrouw de Kamerleden Wolfsen (PvdA) en Van Beek (VVD) tot het indienen van een amendement op het wetsvoorstel Extern Klachtrecht. Het amendement leidde ertoe dat een ombudsman ook hangende een bezwaarschriftprocedure kan optreden.

uit de privésfeer
 • Haar vader was slager en directeur van een filiaal van Bedrijf van Slagerijen. Kwam uit een oorspronkelijk joods gezin.
 • Ten onrechte werd door de gemeente Amsterdam aanvankelijk gemeld dat zij op 11 januari 2010 was overleden

verkiezingen
 • Stond in 1986 na Den Uyl, Kok, Schaefer en De Waart als vijfde op de PvdA-kandidatenlijst in de Kamerkring Amsterdam en werd niet herkozen

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1979-11-20 15706 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)
1978-10-12 15081 - Hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische beleid voor midellange termijn (Bestek '81)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.