L. (Louw) de Graaf

foto L. (Louw) de Graaf vergrootglas
© Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit het CNV-afkomstige CDA-politicus die als staatssecretaris belast met sociale zekerheid een centrale rol speelde bij diverse hervormingen. Werd in 1977 door minister Albeda als vakbondsman op Sociale Zaken in het kabinet-Van Agt I i. Verdedigde diverse kortingswetten en een herziening van de kinderbijslag. Na een periode als Kamerlid (1981-1982) opnieuw staatssecretaris. Was de voornaamste verdediger van de stelselherziening sociale zekerheid. Na zijn aftreden in 1989 voorzitter van de Ziekenfondsraad en van het College van Zorgverzekeraars.

CDA
in de periode 1977-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Voornaam (roepnaam)

Louw (Louw)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Koten (gem. Achtkarspelen, Frl.), 12 april 1930

overlijdensplaats en -datum
Heerenveen, 15 juli 2020

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1952 tot 10 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen (10/15)

 • staatssecretaris van Sociale Zaken (belast met sociale zekerheid), van 28 december 1977 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 29 mei 1982
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 5 november 1982
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid), van 5 november 1982 tot 3 februari 1987
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 februari 1987 tot 7 mei 1987 (verving minister De Koning die tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken werd vanwege een hartoperatie van minister Van Dijk)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met sociale zekerheid), van 6 mei 1987 tot 1 oktober 1989
 • voorzitter Ziekenfondsraad, van 1 oktober 1989 tot 1 juli 1999
 • voorzitter CVZ (College voor Zorgverzekeraars), van 1 juli 1999 tot 1 juli 2003

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid, waaronder begrepen de coördinatie van het beleid op het terrein van de sociale zekerheid met dat op het gebied van de arbeidsvoorziening en de arbeidsomstandigheden.
 • Was als staatssecretaris in het eerste en tweede kabinet-Lubbers belast met 1. aangelegenheden betreffende de sociale zekerheid; 2. de arbeidsomstandigheden; 3. de emigratie en remigratie.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Raad van Commissarissen "Van Melle" N.V. te Breda, van 1996 tot 2000
 • lid bestuur Stichting Instituut GAK, vanaf 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Koning de Nota Grensarbeid uit over socialeverzekerings- en fiscale regelingen waarmee de grensarbeiders, die in Nederland wonen en in Duitsland en België worden geconfronteerd (18.894)
 • In 1986 verwierp de Eerste Kamer met 38 tegen 36 stemmen zijn wetsvoorstel over het verhaalsrecht van gemeenten voor uitgekeerde bijstand (18.813)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/22)
 • Bracht in 1988 een wijziging (Stb. 440) van de Wet sociale werkvoorziening tot stand, waardoor budgetfinanciering werd ingevoerd (20.512)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 655) tot invoering van een sociaal-fiscaalnummer (sofinummer) tot stand. Iedereen die belastingplichtig is of verzekerd is voor de sociale verzekeringen krijgt een negencijferig identificatienummer dat wordt gebruikt door de belastingdienst. (20.854)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Behoorde in maart 1967 tot de zogenoemde "spijtstemmers". Dat waren enkele jonge, progressieve ARP-leden die het Centraal Comité per brief liet weten verontrust te zijn over de samenwerking met de VVD in het kabinet-De Jong.
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Van Agt, Albeda, De Gaay Fortman, Mommersteeg en Steenkamp) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

uit de privésfeer
Zijn geboorteplaats Koten heet nu Kootstertille

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1988-12-27 20854 - Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer)
1988-12-20 20892 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende de wijziging van de financieringsstructuur AKW)
1988-04-13 20006 - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.