H. (Henk) Knol

foto H. (Henk) Knol vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Drentse landmeter en PvdA-politicus. Vakbondsbestuurder, die tot de linkervleugel van zijn partij behoorde en atoom-pacifist was. Verliet in de jaren zestig enige tijd de PvdA uit onvrede over het beleid van Vondeling. Als Kamerlid vooral actief op de beleidsterreinen ontwikkelingssamenwerking en ambtenarenzaken. Daarnaast woordvoerder Suriname, waarbij hij krachtige uitspraken over het regime-Bouterse niet schuwde. Kwam in 1987 in conflict met de fractieleiding na uitspraken over relaties van journalisten met dat regime.

PvdA
in de periode 1977-1989: lid Tweede Kamer

Voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Fluitenberg (gem. Ruinen, Dr.), 3 maart 1931

overlijdensplaats en -datum
Assen, 4 januari 1993

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • meetarbeider Meetkundige Dienst, Rijkswaterstaat, van 1950 tot 1957
  • (waarnemend) landmeter, Provinciale Waterstaat van Drenthe, van 1957 tot 1977
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/7)

  • lid bestuur Humanitas, afdeling Assen
  • lid Berufverbote Comité, omstreeks oktober 1986 en nog in april 1989

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
  • Interpelleerde op 19 juni 1985 minister Schoo over uitlatingen van haar over Suriname
  • Interpelleerde op 19 juni 1986 minister De Korte over een personeelsadvertentie waarin academici uit de Haagse regio werden bevoordeeld

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • Stemde in oktober 1977 tegen het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl
  • Raakte in 1987 na een "uitglijder" in de media zijn woordvoerderschap voor Surinaamse zaken kwijt. Hij beschuldigde drie Nederlandse journalisten van het verdraaien en achterhouden van feiten over het regime-Bouterse en de journaliste Van Grinsven van het onderhouden van intieme relaties met Bouterse en Wijdenbosch.
  • Stelde zich in 1989 niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer, omdat het niet waarschijnlijk leek dat de PvdA hem nog op een verkiesbare plaats zou zetten

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1981-03-11 16429 - Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening
1981-03-04 16527 - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)
16534 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.