L.C. (Louis) van Dalen

foto L.C. (Louis) van Dalen vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Christendemocratisch senator en vakbondsbestuurder. Werd na godsdienstleraar en geestelijk verzorger te zijn geweest, bestuurder van de christelijke bond van vervoerspersoneel en later CNV-bestuurder. Kwam in 1977 voor het CDA in de Eerste Kamer, na eerder actief te zijn geweest in de CHU. Tien jaar woordvoerder sociale zaken en verkeer. Bekleedde op diverse maatschappelijke terreinen bestuursfuncties.

CDA
in de periode 1977-1987: lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Louis Cornelis (Louis)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 5 februari 1922

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 januari 1990

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • voorzitter Raad van Arbeid te Assen, van 1 oktober 1973 tot 1979
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 23 juni 1987
 • voorzitter Raad van Arbeid te 's-Gravenhage, van 1979 tot 1 maart 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid bestuur NEHEM (Nederlandse Herstructureringsmaatschappij)
 • lid bestuur Gehandicaptenraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder sociale zaken, welzijn en verkeer en waterstaat CDA-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1972 door het CHU-bestuur op plaats zes gezet op de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar kwam uiteindelijk op plaats negen
 • Behoorde in 1973 tot een groep van 48 CHU'ers die in een brief hun ongenoegen kenbaar maakten over de scheiding tussen ARP/KVP enerzijds en CHU anderzijds bij de kabinetsformatie

verkiezingen
 • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1986-10-28 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1984-12-11 18664 - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)
1983-06-28 17941 - Achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.