Ing. J. (Jan) van der Jagt

foto Ing. J. (Jan) van der Jagt vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Blijmoedige vertegenwoordiger van het GPV in de Eerste Kamer. In het dagelijks leven architect en als zodanig werkzaam in Enschede en Arnhem en directeur van een architectenbureau. Acht jaar partijvoorzitter van het GPV, een partij waarmee hij vanaf de oprichting verbonden was. Zat voor die partij ook in Provinciale Staten van Gelderland. Stond nogal afwijzend tegen samengaan met de RPF i. Was altijd getooid met een vlinderdasje.

GPV
in de periode 1977-1991: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 30 mei 1924

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 4 augustus 2001

Partij/stroming

partij(en)
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), vanaf 1948

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

  • directeur Architecten B.V. "De Gruyter-Amsterdam en Van der Jagt-Arnhem", van 1966 tot 1991
  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 5 juni 1974 tot 20 september 1977
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981
  • fractievoorzitter (eenmansfractie) GPV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 11 juni 1991
  • fractievoorzitter (eenmansfractie) GPV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 11 juni 1991

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

lid bestuur Stichting Gereformeerd Gezinsblad, vanaf 1954 (tot in de jaren zestig)

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
  • Werd in 1977, 1980 en 1981 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1989-04-25 19908 - Herziening van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen
1988-12-27 20854 - Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer)
1988-12-20 20892 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende de wijziging van de financieringsstructuur AKW)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.