Jhr.Mr. G.O.J. (Govert) van Tets

foto Jhr.Mr. G.O.J. (Govert) van Tets vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Deskundige op het gebied van pensioenen, die na een gevarieerde loopbaan bij de overheid en in het bedrijfsleven Eerste Kamerlid voor de VVD werd. Telg van een familie van bestuurders; zijn vader was wethouder in Zeist en zijn grootvader wethouder van Zutphen. Was ambtenaar, diplomaat en vervulde een directiefunctie bij het pensioenfonds van Unilever. Daarnaast Statenlid en lid van de Rijnmondraad. Was tien jaar woordvoerder sociale zaken en financiën.

VVD
in de periode 1977-1987: lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Govert Ocker Joris (Govert)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zeist, 11 september 1924

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 september 2018

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1958

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • tijdelijk gecommiteerde Openbaar Lichaam Rijnmond, van 1 januari 1970 tot 3 juni 1970
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 23 juni 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid bestuur Amsterdamse Effectenbeurs, omstreeks 1988
 • voorzitter Raad van Commissarissen WBO International te Eindhoven, tot 1 mei 1989

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1981 tot 21 september 1981
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 29 juni 1982 tot 23 juni 1987

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder sociale zaken en financiën van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting.

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in 1949 als inzittende betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Witte Singel in Leiden, waarbij een medestudent omkwam
 • Zijn vader was wethouder van Zeist, zijn grootvader van vaderszijde was wethouder van Zutphen en lid van Provinciale Staten van Gelderland.

verkiezingen
 • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1983-03-29 17696 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (beperking van de hoogte van de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen, afschaffing van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen)
1982-06-29 17468 - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982
1979-12-19 15706 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziektewet (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.