Ing. J.E. (Joop) Vogt

foto Ing. J.E. (Joop) Vogt vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PSP-senator in de jaren tachtig en negentig. Was lang voor die tijd partijvoorzitter. Zoon van een sociaaldemocratische Overijsselse gedeputeerde. Werkte als wetenschapper aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en kwam in 1977 als eenling in de Senaat. Principieel politicus, die zich met vele beleidsterreinen bezighield. Interpelleerde in 1986 over de zaak-Dost, waarbij een Nederlandse druggebruiker aan Duitsland was uitgeleverd. In 1989-1991 wederom voorzitter van de PSP.

PSP, GroenLinks
in de periode 1977-1991: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornamen (roepnaam)

Johannes Everhardus (Joop)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 1 mei 1927

overlijdensplaats en -datum
Wageningen, 24 december 2012

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1958 tot 27 januari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie GroenLinks, van 13 februari 1990 tot 11 juni 1991

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • lid gemeenteraad van Wageningen, van 6 september 1966 tot oktober 1976
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981
 • fractievoorzitter PSP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981 (eenmansfractie)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 2 juni 1982 tot september 1983
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 23 juni 1987
 • fractievoorzitter PSP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1984 tot 23 juni 1987
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 september 1988 tot 11 juni 1991
 • fractievoorzitter PSP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 september 1988 tot 12 februari 1990

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

voorzitter Bond van Sociaal-Democratische Studentenclubs

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 30 september 1986 staatssecretaris Korte-Van Hemel en de ministers Van den Broek en Korthals Altes over de zaak-Harm Dost. Dat betrof een in Duitsland vanwege handel in softdrugs tot tien jaar gevangenisstraf veroordeelde Nederlander.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel
 • Werkte als dienstweigeraar als verpleger in de Rijks Psychiatrische Inrichting te Eindhoven

verkiezingen
 • Werd in 1977 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1988-12-20 20892 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende de wijziging van de financieringsstructuur AKW)
1981-02-24 16400 A - Vaststelling begroting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1981
1979-12-18 15900 - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.