J.D. (Jan) de Voogd

foto J.D. (Jan) de Voogd vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zeeuwse VVD-politicus, die vier jaar Tweede Kamerlid was. Als voormalige directeur van het gewestelijk arbeidsbureau in Vlissingen met name deskundig op het gebied van arbeidsvoorziening. Behalve met dat onderwerp hield hij zich in de Kamer ook bezig met het stakingsrecht voor ambtenaren en met onderwijs, met name wat het beroepsonderwijs, vormingswerk etc. betrof. Als Kamerlid vroeg hij vooral aandacht voor de problematiek van de jeugdwerkloosheid. Na zijn vertrek uit de Kamer negen jaar gedeputeerde van Zeeland. Zeer actief in vele (Zeeuwse) besturen op het gebied van onderwijs, volksgezondheid, visserij en recreatie.

VVD
in de periode 1977-1981: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Jan Daniël (Jan)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Veere, 13 september 1924

overlijdensplaats en -datum
Veere, 25 juni 2015

Partij/stroming

partij(en)
  • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 1946 tot januari 1948
  • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf januari 1948

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 5 juni 1974 tot maart 1991
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 10 juni 1981
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met provinciale stoombootdiensten, waterstaat, verkeer, openbaar vervoer, juridische zaken en onteigeningen) van Zeeland, van 2 juni 1982 tot maart 1991

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/87)

  • voorzitter Stichting Bodemsanering ingebruikszijnde Bedrijfsterreinen Midden- en Noord-Zeeland
  • voorzitter Stichting Authentiek Machinepark Zeeland

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid van verdienste Voetbalvereniging "Veere"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken (arbeidsbemiddeling, sociale werkvoorziening, werkgelegenheidsbevordering, aansluiting jongeren op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden), onderwijs (beroepsonderwijs, leerlingwezen, participatieonderwijs, vormingswerk, volwasseneneducatie) en stakingsrecht ambtenaren

aangemelde gegevens

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zijn vertrek als gedeputeerde was mede het gevolg van het aannemen van een motie van wantrouwen tegen het voltallige College van GS door de Staten van Zeeland, vanwege een "belastingaffaire". De door de belastingdienst opgelegde naheffing voor ontvangen reis- en verblijfkosten door tien (oud-)gedeputeerden, was zonder toestemming van Provinciale Staten betaald uit de provinciekas. De Provinciale Staten waren ontstemd over het besluitvormingsproces en stuurden het College kort voor de verkiezing naar huis. De Voogd, die vanwege zijn leeftijd niet zou terugkeren, bleef als enige wel tot het einde van de zittingsperiode gedeputeerde.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1981-03-11 16429 - Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening
1981-03-04 16527 - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)
16534 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.