J.C. (José) Smits

foto J.C. (José) Smits vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Journaliste van onder andere de GPD en De Volkskrant, die in 1998 Tweede Kamerlid voor de PvdA werd en dat met een onderbreking van ruim een half jaar tot eind 2006 bleef. Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met sociale zekerheid, de stelselherziening gezondheidszorg en de AWBZ en met het gehandicaptenbeleid. Was twee jaar voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maakte zich vooral sterk voor de verbetering van de positie van gehandicapten en van arbeidsongeschikten. Nam enkele keren andere standpunten in dan de meerderheid van haar fractie.

PvdA
in de periode 1998-2006: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Johanna Cornelia (José)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoetermeer, 24 juni 1957

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
  • onderzoeker project In1School, vanaf januari 2014
  • medewerker onderwijsprojecten NSGK, Samen naar School en Steunpunt Onderwijs, vanaf 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
  • lid Raad van Bestuur Inclusie Nederland, vanaf januari 2012
  • secretaris-generaal bestuur Inculusion Europe, vanaf mei 2012

vorige (2/14)
  • voorzitter Stichting Perspectief (ondersteuning mensen met een beperking) te Utrecht, van 2002 tot december 2010
  • fellow George Marshall Fund, Washington D.C. (nog in 2005)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 december 2004 tot 30 november 2006

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
  • Diende in 2006 samen met André Rouvoet (ChristenUnie) en Naima Azough (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van discriminatie op grond van een handicap in het primair en voortgezet onderwijs. Het voorstel werd in 2008 ingetrokken, nadat de inhoud ervan was genomen in een regeringsvoorstel. (30.570)
  • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote Jet Bussemaker een initiatiefwetsvoorstel in over gelijke behandeling van gehandicapten in het openbaar vervoer (30.878)

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Gehuwd met een (vrouwelijke) huisarts

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2001-06-26 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
27678 - Wet verbetering poortwachter
1999-04-29 26394 - Wet experimenten WW
1999-04-22 26063 - Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2001-06-20 27588, nr. 25 - Amendement over initiatief van UWV tot analyse en advies in het geval van bedrijven met een verhoogd risico op WAO-instroom - Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en sociale verzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) - verworpen
2001-06-18 27678, nr. 16 - Amendement over de mogelijkheid de sanctie van loondoorbetaling maximaal een vol jaar te laten zijn - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reďntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) - aangenomen
2001-06-14 27678, nr. 8 - Amendement over het opschuiven van de WAO-keuring in bepaalde gevallen - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reďntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) - aangenomen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2002-04-11 28159, nr. 7 - Motie over het stellen van een grens van bedrijven met 200 werknemers of meer bij het van kracht worden van de wettelijke regeling - Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) - aangenomen
2001-06-26 27678, nr. 22 - Motie over een emancipatie-effectrapportage m.b.t. het rapport van de commissie-Donner - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reďntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) - aangenomen
2001-06-26 27678, nr. 23 - Motie over een plan van aanpak inzake verzuim in verband met arbeidsconflicten - Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reďntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter) - verworpen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.