foto Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

GroenLinks-Tweede Kamerlid in de jaren 1998-2010 die ook bij politieke tegenstanders een goede naam had vanwege zijn debateervaardigheden en kennis van zaken. Die kennis besloeg een uiteenlopend aantal beleidsterreinen. Zo was hij woordvoerder op het gebied van milieu, zorg, hoger onderwijs en energiebeleid en ook geruime tijd financieel-economisch woordvoerder. Was betrokken bij enkele Kamerinitiatieven, onder meer over openbaarheid van topinkomens. Voor hij Kamerlid werd medewerker van de Kamerfracties van PSP†i en GroenLinks en chef-programmering bij politiek-cultureel centrum 'De Balie'. Was in 2011-2017 lid van de Algemene Rekenkamer en is sinds 1 april 2017 hoofdeconoom bij de Triodos Bank.

GroenLinks
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Constant Maria (Kees)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 30 januari 1963

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1 september 1981 tot 1 september 1989
 • GroenLinks, vanaf 1 september 1989

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 17 juni 2010
 • lid Algemene Rekenkamer, van 20 april 2011 tot 1 april 2017
 • hoofdeconoom Triodos Bank, vanaf 1 april 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • lid Raad van Advies CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), vanaf 1 september 2017
 • lid Raad van Toezicht Paleis het Loo

vorige (2/6)
 • voorzitter bestuur Stichting Instituut Fondsenwerving
 • lid Raad van Toezicht Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht en de Willibrord Stichting

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariŽr (2/5)
 • Nam in 2008 de verdediging over van een eerder dat jaar door Wijnand Duyvendak ingediend initiatiefwetsvoorstel over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales (31.362)
 • Zette zich in het bijzonder in voor de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2005-06-29 30034 - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2005-06-29 30034, nr. 44 - Amendement om hoor en wederhoor mogelijk te maken, als het UWV sancties aan een cliŽnt wil opleggen - Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) - verworpen
2005-06-27 30034, nr. 39 - Amendement om de beoordeling van reÔntegratieverslagen te intensiveren - Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) - verworpen
2005-06-27 30034, nr. 34 - Amendement dat er o.a. toe strekt het systeem van lijsten met ziekten en prognoses te vervangen door periodieke herbeoordeling - Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) - verworpen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2005-06-29 30034, nr. 53 - Motie met verzoek om bij keuring rekening te houden met beperkingen van mensen met ME/CVS, en mogelijkheid geven tot nieuwe herkeuring bij het UWV - Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) - aangenomen
2005-06-29 30034, nr. 47 - Motie inzake aangaan overleg met Verbond van Verzekeraars voor vinden adequate oplossing probleem 'brandende huizen' (bijverzekering WGA-gat) - Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) - aangenomen
2005-06-29 30034, nr. 48 - Motie inzake informeren Kamer,met behulp van eerste kwartaalgevens van alle betrokken organisaties voor de zomer van 2005, op alle genoemde punten - Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) - aangenomen

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.