G. (Geert) Wilders

foto G. (Geert) Wilders vergrootglas
bron: Tweede Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. In 2017 was hij voor de vierde keer lijsttrekker. De heer Wilders was medewerker van de afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad, wetstechnisch medewerker van de Sociale Verzekeringsraad en beleidsmedewerker en speechschrijver van de VVD-Tweede Kamerfractie. In 2010 zat hij enige tijd in de gemeenteraad van Den Haag.

VVD, groep-Wilders (ex-VVD), PVV
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, kandidaat Tweede Kamer, politiek leider

Voornaam (roepnaam)

Geert (Geert)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 6 september 1963

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1989 tot 2 september 2004
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), vanaf 22 februari 2006

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Wilders, van 2 september 2004 tot 22 november 2006

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1 oktober 1997 tot april 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 juli 2002
 • fractievoorzitter Groep-Wilders, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 2004 tot 23 november 2006
 • fractievoorzitter PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 november 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 1 juli 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • eigenaar en enig aandeelhouder "OnLiberty" B.V., vanaf februari 2010

vorige
 • lid Comité democratie en mensenrechten Iran, van 1998 tot 2002
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO

afgeleide functies, presidia etc.
lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2006 tot 17 juni 2010

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/37)
 • Diende in 2020 samen met Lilian Marijnissen (SP) een motie van wantrouwen tegen minister-president Rutte in vanwege het niet uitvoeren van een motie over een forse structurele salarisverhoging voor het zorgpersoneel. De motie kreeg steun van PVV, SP, FVD, Krol, Van Haga en Van Kooten-Arissen.
 • Diende in 2021 een motie van wantrouwen in tegen minister De Jonge vanwege het vaccinatiebeleid tegen covid-19. De motie werd verworpen, met PVV, DENK, FVD en Krol voor.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/27)
 • Was in oktober 2015 betrokken bij de oprichting van de Australische anti-islampartij Australian Liberty Alliance
 • Werd op 9 december 2016 door de rechtbank in Amsterdam vanwege uitlatingen in 2014 veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie. Er werd echter geen straf opgelegd. In hoger beroep sprak het Haagse Gerechtshof hem op 4 september 2020 van dat laatste vrij. Hij kondigde aan tegen de veroordeling wegens groepsbelediging in cassatie te gaan.
 • Kondigde in mei 2018 de organisatie aan van een Mohammed-cartoonwedstrijd die in november dat jaar in het gebouw van de Tweede Kamer zou worden gehouden. Na dreigementen tegen hemzelf en tegen 'Nederlanders' blies hij op 30 augustus de wedstrijd af.

uit de privésfeer
 • Woonde en werkte op 17-jarige leeftijd enige tijd in een kibboetsachtige gemeenschap in Israël
 • Zijn vader was adjunct-directeur van Océ Nederland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2001-10-04 27686 - Invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekering
2001-06-26 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
27678 - Wet verbetering poortwachter
1999-04-08 26063 - Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.