Prof.Dr. D.J. (Dik) Wolfson

foto Prof.Dr. D.J. (Dik) Wolfson vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die vier jaar voor de PvdA zitting in de Eerste Kamer had. Zoon van een predikant. Kwam al op jonge leeftijd in de wetenschap terecht en was daarna ambtenaar op financiën. Behoorde tot de economische denktank van de PvdA en leidde een belangrijke partijcommissie over de verzorgingsstaat. Wilde de rol van sociale partners bij de uitvoering van sociale zekerheid verkleinen. Was verder kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig behalve met financieel en sociaal beleid ook bezig met beleidsterreinen als defensie en hoger onderwijs. Ontspannen, beschouwende wetenschapper, die enige humor niet schuwde.

PvdA
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Dirk Jacob (Dik)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 22 juni 1933

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1971

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • hoogleraar openbare financiën, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1975 tot 1986
 • rector ISS (Institute of Social Studies) te 's-Gravenhage, van 1986 tot 1990
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 april 1990 tot 1998
 • deeltijd-hoogleraar economie, sociale faculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1993 tot 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/20)
 • voorzitter Commissie voor de Ecomomische Effect Rapportage toekomst Schiphol, vanaf 1999
 • voorzitter Commissie van Advies voor de Leefsituatie Statistiek, vanaf 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 juni 1995 tot 8 juni 1999
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 10 juni 2003

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid bezig met sociale zaken, hoger onderwijs, financiën, defensie en verkeer en waterstaat

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde als kroonlid van de SER in 1991 een belangrijke rol bij de advisering over versobering van de WAO

uit de privésfeer
 • Groeide op in Westerlee (Groningen)
 • Zijn moeder overleed 8 januari 1945 op 52-jarige leeftijd

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
2002-12-10 28159 - Wet instroomcijfers WAO
2001-11-26 27588 - Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
27678 - Wet verbetering poortwachter
1999-12-21 26063 - Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.