foto Dr. J.R. (René) Toussaint vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Haags PvdA-Tweede Kamerlid. In de jaren'80 eerste woordvoerder van zijn fractie op het gebied van de volksgezondheid. Kruiste als zodanig regelmatig de degens met de staatssecretarissen Veder en Van der Reijden. Hield zich ook bezig met consumentenzaken. Was voor hij Kamerlid werd ambtenaar bij Economische Zaken. In de Haagse gemeenteraad fractievoorzitter van de PvdA.

PvdA
in de periode 1979-1986: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Jacques René (René)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 februari 1928

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 mei 2006

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1951

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • hoofd hoofdafdeling algemene prijspolitiek en diensten, directoraat-generaal voor de Prijzen, ministerie van economische zaken, omstreeks 1976
  • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 3 september 1978 tot 3 september 1979
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 september 1979 tot 3 juni 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/5)

  • voorzitter NCVO (Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling), van 1986 tot 1990
  • voorzitter Gemengd Koor "Hagasonare"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was in de Tweede Kamer woordvoerder consumentenzaken en volksgezondheid en hield zich verder bezig met sociale zaken (inkomensbeleid en pensioenen)
  • Diende in 1985 een initiatiefwetsvoorstel in om een verbod in te voeren van colportage met spaarkasovereenkomsten. Het voorstel werd in 1994 ingetrokken. (18.829)

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Behoorde in oktober 1977 tot de zeven partijbestuursleden die tegen het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden.
  • Trok zich voor de verkiezingen van 1986 terug als kandidaat, nadat bekend was geworden dat hij niet wederom kon rekenen op een verkiesbare plaats

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1983-03-16 17696 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op kinderbijslag voor kinderen die het huishouden mede-verzorgen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen)
1981-11-03 17029 - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (invoering recht op kinderbijslag over een beperkte periode voor werkloze schoolverlaters en voor daarmee gelijkgestelden)
1980-05-13 14497 - Arbeidsomstandighedenwet

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.