foto Drs. W.J. (Wilbert) Willems vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Brabantse welzijnswerker, die een generalist in de politiek werd. Zeer actief Tweede Kamerlid voor de PSP en later GroenLinks. Hij kwam in de Kamer elf jaar nadat zijn vader - de bekende katholieke doorbraak-socialist Joan Willems i - deze had verlaten om gedeputeerde in Brabant te worden. De jonge Willems drukte ook daar vaders voetstappen, want hij werd in 1987 lid van Provinciale Staten. Twee jaar later keerde hij in de Kamer terug. Diende in 1993 een Kamerbreed gesteunde motie in waarin werd bepleit burgers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij vorming van beleid. Was in april 2006-november 2012 nog wethouder van Breda.

PSP, GroenLinks
in de periode 1981-1994: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Wilbert Jan (Wilbert)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 2 november 1946

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1973 tot 27 januari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 3 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 17 mei 1994
 • waarnemend directeur en gedelegeerd bestuurder "Press Now", van 2003 tot 2004
 • wethouder (van onder meer cultuur, verkeer en milieu) van Breda, van 20 april 2006 tot 10 november 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/17)
 • voorzitter Stichting Fonds Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • lid bestuur Stichting Leerstoelen Vrijwilligerswerk

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 september 1992 tot 16 mei 1994
 • voorzitter subcommissie Onderzoek besluitvorming volksgezondheid uit de vaste commissies voor Volksgezondheid en Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1993 tot mei 1994 (begeleiding externe deskundigen bij onderzoek naar hervorming stelsel van ziektekostenverzekering)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/11)
 • Interpelleerde op 31 oktober 1991 minister Dales over de werving door de BVD van een Filippijnse informant
 • Interpelleerde op 1 juni 1993 minister Alders over arseenhoudende wolmanzouten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Legde in november 2012 het wethouderschap in Breda neer, omdat hij vond te weinig vertrouwen te hebben van de gemeenteraad

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1992-06-23 22163 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar
1986-04-10 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1985-04-29 18942 - Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en inhoud van de Algemene Bijstandswet

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.