foto J. (Jeltje) van Nieuwenhoven vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg†i. Werd in 1981 Tweede Kamerlid. Ontpopte zich als een gedegen mediawoordvoerster. Na voorzitter van Kamercommissies te zijn geweest in 1998 tot Kamervoorzitter gekozen. Wist zich in die functie populariteit te verwerven door haar ongedwongen optreden. Was na de verkiezingsnederlaag van 2002 fractievoorzitter, maar werd in oktober dat jaar bij een ledenraadpleging verslagen door Wouter Bos†i. Werd twee jaar later gedeputeerde van Zuid-Holland, maar bleef dat slechts kort. In 2010 lijsttrekker van de PvdA bij de raadsverkiezingen in Den Haag en daarna acht jaar raadslid.

PvdA
in de periode 1981-2004: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornaam (roepnaam)

Jeltje (Jeltje)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Noordwolde (gem. Weststellingwerf, Frl.), 2 augustus 1943

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1970

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 juni 1983 tot 27 oktober 2004
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 19 november 2002
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met mobiliteit en bestuurlijke zaken) van Zuid-Holland, van 27 oktober 2004 tot 16 maart 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 29 maart 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • nationaal ambassadeur openbaar vervoer, vanaf 1 oktober 2006
 • voorzitter jury LIRA Scenarioprijs 2007, vanaf maart 2007

vorige (2/25)
 • lid Raad van Toezicht RNW (Radio Nederland Wereldomroep), van januari 2006 tot 2013
 • voorzitter Commissie Cultuurbereik, van 1 oktober 2006 tot 1 april 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 mei 1998 tot 16 mei 2002
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 april 2004 tot 27 oktober 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariŽr (2/7)
 • Diende in 1998 samen met Paul RosenmŲller (GroenLinks) en Bert Bakker (D66) een initiatiefwetsvoorstel in inzake bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in arbeidsduur. (25.902)
 • Werd in december 2003 derde ondertekenaar van een eerder door Boris Dittrich (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over de vaste boekenprijs. Dit voorstel werd in 2004 door het parlement aanvaard. (28.652)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd na de verkiezingsnederlaag van de PvdA op 15 mei 2002 gekozen tot fractievoorzitter. Legde toen direct haar Kamervoorzitterschap neer.
 • Stelde zich in oktober 2002 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA, maar werd bij een ledenraadpleging verslagen door Wouter Bos. Zij kreeg 32 procent van de stemmen.
 • Moest het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten op medisch advies neerleggen

uit de privťsfeer
Was gehuwd met de journalist Bob Groen, die in 1989 overleed

verkiezingen
 • Was in 2002 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst
 

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1996-11-06 24698 - Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
24760 - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
24758 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
1994-02-02 23141 - Aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen
1993-12-02 23415 - Wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis)

Amendementen

Alleen amendementen bij de voor deze website geselecteerde wetsvoorstellen zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1996-11-06 24698, nr. 21 - Amendement over evenwichtiger vrijstellingsregeling basispremie WAO - Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - aangenomen
1996-11-06 24758, nr. 12 - Amendement over verruiming periode waarover gronslag voor arbeidsongeschiktheids- en bevallingsuitkering wordt berekend - Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) - aangenomen
1994-02-02 23141, nr. 15 - Amendement Van Nieuwenhoven C.S. over de belasting van de voorzitter met het veranderproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie. - aangenomen

Moties

Alleen moties behorende tot de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1988-12-01 20854, nr. 24 - Motie van het lid Van Nieuwenhoven C.S. over het verzoek aan de regering om de Kamer te informeren hoe de wetgeving met betrekking tot het finummer in overeenstemming kan worden gebracht met de Wet sofinummer, mede gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie-Hirsch-Ballin, en gaat over tot de orde van de dag. - aangenomen
1988-12-01 20854, nr. 22 - Motie Van Nieuwenhoven over het verzoek aan de regering om zodanige maatregelen te treffen, dat de vulling van de verzekerdenadministratie zal aanvangen, nadat de WPR tot wet zal zijn verheven. - ingetrokken
1988-09-06 19908, nr. 38 - Motie van de leden Ter Veld en Van Nieuwenhoven over het verzoek aan de regering om bij advertenties voor functies bij de rijksoverheid duidelijk te maken dat, in het kader van het beleid gericht op het aantrekken van meer vrouwen, vrouwelijke sollicitanten die voldoen aan de functie-eisen de voorkeur genieten - aangehouden

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieŽn betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.