Drs. E.L. (Evelien) Eshuis

foto Drs. E.L. (Evelien) Eshuis vergrootglas
bron: IISG/Nico Naeff
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CPN-Tweede Kamerlid. Voor zij in de politiek kwam lerares en actief in het buurtwerk. Lesbienne en vertegenwoordigster van de feministische vleugel van haar partij. Onder meer woordvoerster voor economische zaken. Belangrijkste initiatiefneemster van de parlementaire enquête naar de ondergang van het RSV-concern i. Maakte ook deel uit van die enquêtecommissie.

CPN
in de periode 1982-1986: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Eveline Luberta (Evelien)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 25 november 1942

Partij/stroming

partij(en)
CPN (Communistische Partij van Nederland), vanaf 1972

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986
 • directeur Milieu en Recreatie Gemeente Amstelveen, van 1993 tot 2002
 • zelfstandig adviseur, vanaf 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
 • voorzitter Stichting Postzegelparken, van 2009 tot 2016
 • lid bestuur SpACe, van 2010 tot 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 september 1983 tot 3 juni 1986
 • lid parlementaire enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 maart 1983 tot juni 1986

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met economische zaken, financiën, milieubeheer en emancipatie
 • Diende op 10 februari 1983 een voorstel in bij de vaste commissie voor Economische Zaken om een parlementaire enquête te houden naar de ondergang van het RSV-concern en was daarmee de voornaamste initiatiefneemster voor deze enquête

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als teken van haar seksuele geaardheid, droeg zij direct na haar aantreden als Kamerlid, een roze driehoek op haar kleding.

uit de privésfeer
 • Woonde en werkte in 1968 in Ghana
 • Was actief bij de NVSH (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming)
 

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1984-11-01 18625 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.