H.G. (Driekus) Barendregt

foto H.G. (Driekus) Barendregt vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vriendelijke SGP-senator en boer die op authentieke wijze de standpunten van zijn partij uitdroeg. Was ook gemeenteraadslid in Barendrecht, Statenlid in Zuid-Holland en lid van de Rijnmondraad. Gerespecteerd door zijn medeleden vanwege zijn nuchtere, maar ook principiële kijk op de dingen. Krachtig stemgeluid en opvallend (IJsselmonds) accent. Maakte vaak speelse vergelijkingen en gebruikte bijzondere woordspelingen.

SGP
in de periode 1983-1995: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornamen (roepnaam)

Hendrikus Gerardus (Driekus)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Barendrecht, 27 januari 1930

overlijdensplaats en -datum
Barendrecht, 19 maart 1998

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1953

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

  • lid Rijnmondraad, van juni 1969 tot 1 maart 1986
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juni 1982 tot 29 oktober 1992
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1983 tot 13 juni 1995
  • fractievoorzitter SGP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1986 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1983 min of bij toeval gekozen, doordat een CDA-lid in de Staten van Noord-Brabant in plaats van op de tweede lijst op de eerste lijst van het CDA stemde

anekdotes en citaten
  • Voorzitter Steenkamp vroeg toen hij een stemverklaring aflegde eens aan hem: "U wisselt steeds 'ik' en 'wij' af. Kunt u even nader verklaren wie u met 'wij' bedoelt? Hij antwoordde toen: "Ik bedoel 'ik."

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1988-12-27 20854 - Aanpassing van de Wet tot wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele andere sociale verzekeringswetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-fiscaal nummer)
1988-12-20 20892 - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (houdende de wijziging van de financieringsstructuur AKW)
1986-10-28 19261 - Werkloosheidswet
19260 - Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers
19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.