Drs. T.E.M. (Titia) van Leeuwen

foto Drs. T.E.M. (Titia) van Leeuwen vergrootglas
bron: Foto Nico Naeff/IISG
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ecologe bij de Provinciale Planologische Dienst die op 34-jarige leeftijd voor de PSP in de Eerste Kamer kwam. Was een jaar fractievoorzitter. Toen zij Eerste Kamerlid was, liet zij optekenen zich niet erg thuis te voelen in de wat deftige, grotendeels door oudere heren bevolkte Senaat. Ze vond zich toen ook niet altijd zeer serieus genomen. Verliet na vier jaar de Eerste Kamer, om ambtenaar te worden op VROM i. Was later in de provinciale politiek actief voor GroenLinks. Afgevaardigde die met zachte stem over een veelheid van onderwerpen sprak.

PSP
in de periode 1984-1988: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornamen (roepnaam)

Titia Elisabeth Maria (Titia)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 15 mei 1950

Partij/stroming

partij(en)
  • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), vanaf 1973
  • GroenLinks, vanaf 1990

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1984 tot 15 augustus 1988
  • fractievoorzitter PSP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 16 augustus 1988
  • programmamanager Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM), ministerie van Infrastructuur en Milieu, van november 2010 tot januari 2016
  • projectadviseur Inspectieview Milieu, ministerie van Infrastructuur en Milieu, van januari 2015 tot 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
  • hoofdredacteur "WindNieuws", vanaf september 2015

vorige
  • lid coördinatiegroep Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, vanaf 1985
  • lid Centrale Landinrichtingscommissie

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Woordvoerder bij dossiers

Alleen de voor deze website geselecteerde dossiers zijn opgenomen; zie Over deze website.
 
1986-12-16 19237 - Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet
1986-10-29 19259 - Wijziging van de Algemene Bijstandswet met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet gehuwde personen met gehuwden
19258 - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten)
19257 - Toeslagenwet
19256 - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid)
1985-03-19 18515 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.